Strategia marketingowa

Dzięki naszemu doradztwu i rekomendacji zmian sprawimy, że Twoje cele biznesowe zostaną osiągnięte. Tworząc indywidualną strategię marketingową doradzamy, jakie działania marketingowe warto wprowadzić, aby Twoja firma przynosiła większe zyski. Zweryfikujemy i zoptymalizujemy stosowane do tej pory formy promocji oraz kanały dotarcia do Klientów, a także ułożymy i wdrożymy plan działań marketingowych na kolejne miesiące.

W ramach opracowywanej przez nas strategii marketingowej oferujemy: 

 • warsztaty strategiczne — ustalenie celów biznesowych, grupy docelowej, przekazu, osobowości marki, pozycjonowania względem konkurencji,
 • research i przygotowanie kilku wstępnych kierunków: idea kreatywna, logo, typografia, kolorystyka, kanały promocji,
 • wybranie kierunku do rozwoju i przygotowanie finalnej propozycji,
 • wdrożenie działań marketingowych ,
 • projektowanie całościowej identyfikacji wizualnej, przygotowanie brandbooka / księgi znaku, materiałów graficznych i promocyjnych,
 • opieka nad marką i realizacją strategii.

Efektem końcowym opracowanej strategii jest przygotowanie blisko 100-stronnicowego dokumentu, zawierającego m.in.:

 1. cele i kierunki działań marketingowych,
 2. charakterystykę grup docelowych,
 3. analizę SWOT,
 4. rekomendowane kanały promocji,
 5. lejek sprzedażowy,
 6. analizę konkurencji,
 7. szczegółowy plan działań marketingowych na najbliższe 12 miesięcy.